การเข้าใช้โปรแกรม

หน้าจอลงทะเบียนใช้งานจริง

เข้าใช้โปรแกรมครั้งแรก จะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อใช้งานจริง กรณีทดลองใช้โปรแกรม ผู้ใช้สามารถข้ามการลงทะเบียนไปก่อนได้ โดยการคลิ๊กปุ่ม ทดลองใช้

 1. รหัสติดตั้ง จะเป็นรหัสประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แจ้งรหัสการติดตั้งกับผู้ขาย เพื่อขอรับรหัสลงทะเบียน สำหรับนำไปใช้งานจริง
 2. รหัสลงทะเบียน จะได้รับจากผู้ขาย หลังจากทำการสั่งซื้อโปรแกรม และ แจ้งรหัสการติดตั้งเพื่อใช้งานจริง

        หน้าจอลงทะเบียนโปรแกรมจะหายไป หลังจากได้ทำการลงทะเบียนใช้งานจริง

หน้าจอป้อนรหัสเข้าใช้โปรแกรม

        ระบบจะให้ป้อนรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้โปรแกรม        

 1. ป้อนรหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน  (กรณีทดลองใช้โปรแกรม รหัสผู้ใช้คือ demo และ รหัสผ่านคือ demo)
 2. คลิ๊กปุ่มตกลง หลังจากป้อนรหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่าน
 3. แสดงตำแหน่งที่เก็บของไฟล์ข้อมูล (สามารถเปลี่ยนที่เก็บข้อมูลได้ จะอธิบายในหัวข้อถัดไป)

หลังจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าจอเมนูหลักของโปรแกรม

หน้าจอเมนูหลัก

 1. รายชื่อเมนูทั้งหมดของโปรแกรม ให้ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ชื่อเมนู เพื่อเข้าสู่หน้าจอการทำงานต่างๆ
 2. ทางลัด (shortcut) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการทำงานต่างๆ  
 1. สามารถป้อนรหัสเมนู แล้วคลิ๊กปุ่ม  หรือกด Enter บนแป้นพิมพ์ เพื่อเข้าสู่หน้าจอการทำงาน
 2. คลิ๊กหลังจากป้อนรหัสเมนู
 3. คลิ๊กหลังจากคลิ๊กเลือกเมนูด้านซ้าย เพื่อสร้างทางลัด
 4. คลิ๊ก หรือกด F12 บนแป้นพิมพ์ เพื่อเปิดหน้าจอเมนูหลัก กรณีที่อยู่หน้าจออื่น หรือ เมนูหลักถูกปิดไป

เมนูของโปรแกรม BP STOCK จะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

 1. ข้อมูลรายวัน คือ ส่วนของข้อมูลที่บันทึกการทำงานในแต่ละวัน เช่น การรับสินค้า การจ่ายสินค้า การโอนย้ายที่เก็บ การตรวจนับ

 1. ข้อมูลหลัก คือ การตั้งรหัสข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องกำหนดขึ้นมาก่อน เพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวัน เช่นการกำหนด รหัสสินค้า รหัสตำแหน่งที่เก็บ รหัสพนักงาน ฯลฯ

 1. รายงาน คือส่วนแสดงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ที่ได้บันทึกเก็บไว้ในระบบ สามารถดูทางหน้าจอ พิมพ์ออกเครื่องพิมพ์  ส่งออกเป็นไฟล์ Excel  และส่งออกในรูปแบบอื่นๆ

 1. จัดการระบบ ใช้กำหนดสิทธิการเข้าใช้โปรแกรม กำหนดรูปแบบเอกสาร การสำรองข้อมูล การล้างข้อมูล