BP POS 6.0 - โปรแกรมระบบขายหน้าร้าน

ราคา 8,500 บาท (รวม Vat 7%) ติดตั้งได้ 2 เครื่อง เครื่องที่ 3 เป็นต้นไป เพิ่มเครื่องละ 2,500 บาท

 • สามารถใช้งานได้บน Windows 10, 8, 7, Vista, XP

  คุณสมบัติ

 • บันทึกการซื้อสด
 • บันทึกการขายสด
 • พิมพ์ใบส่งของ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เอกสารออกเป็นชุด ไม่ต้องสิ้นเปลืองฟอร์ม
 • บันทึกการขายสดหน้าร้าน ระบบทัชกรีน, สแกนบาร์โค้ด, เปิดลิ้นชักอัตโนมัติ, พิมพ์ใบเสร็จ กำกับภาษี แบบย่อ, ตัดสต๊อกทันที
 • บันทึกรับของเข้าสต๊อก
 • บันทึกจ่ายของออกจากสต๊อก
 • บันทึกการโอนย้ายที่เก็บสินค้า

 • มีระบบกำหนดสิทธิ์การใช้โปรแกรม
 • มีระบบ Backup, Restore
 • ใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ RDBMS ทำงานเร็ว เก็บข้อมูลได้มหาศาล
 • ใช้พร้อมกันหลายเครื่องในระบบ LAN
 • ทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ วินโดว์ ทั้ง 32Bit และ 64Bit
 • รับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มตามความต้องการของลูกค้า