Mobile Stock - โปรแกรมบริหารจัดการสต๊อคแบบออนไลน์

 • ใช้งานระบบ Stock ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ยึดติดกับอุปกรณ์ และ ระบบปฏิบัติการ
 • ไม่ต้องลงทุนซื้อเครื่อง Server สามารถเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์, tablet, Smart phone เข้าใช้งานได้ทันที
 • ไม่จำกัดจำนวนเครื่องใช้งาน
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
 • มีพนักงานดูแล Program, Server และ Backup ข้อมูล ตลอดอายุการใช้งาน
 • เราแยกระบบฐานข้อมูลและโปรแกรม ไม่มีการแชร์การใช้งานร่วมกับลูกค้ารายอื่น
 • รับพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของท่าน (อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

  ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี 1 เดือน


 • ระบบรับจ่ายสินค้า และ โอนย้ายตำแหน่งที่เก็บ

 • เลขที่ของเอกสารทุกชนิด ความยาวสูงสุด 15 ตัวอักษร สามารถสั่งให้โปรแกรมสร้างให้อัตโนมัติ ( auto running ) หรือจะป้อนลงไปเองก็ได้
 • กรณีที่ให้โปรแกรมสร้างให้ สามารถกำหนดรูปแบบของเลขที่เอกสารได้
 • สามารถระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการรับจ่ายสินค้าได้ เช่น ถ้ารับจากการซื้อ เอกสารอ้างอิงอาจหมายถึงใบสั่งซื้อ
 • สามารถระบุบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้ เช่น ลูกค้า, ร้านค้า
 • สามารถระบุแผนกที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้
 • สามารถระบุพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรับจ่ายสินค้าได้
 • สามารถระบุผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้ทำรายการรับจ่ายสินค้าได้
 • การรับสินค้าสามารถระบุคลังสินค้า และ ตำแหน่งที่จัดเก็บสินค้า ที่จะนำสินค้าเข้าไปจัดเก็บได้
 • การรับสินค้าสามารถระบุ Lot หรือ Serial ของสินค้าที่รับเข้ามาได้
 • ระบบการจ่ายสินค้า โปรแกรมจะทำการตัดรายการสินค้าให้อัตโนมัติ
 • เอกสารทุกทุกใบ ตรวจสอบได้ว่า ผู้ใช้โปรแกรมคนไหนที่ทำการสร้าง,แก้ไข หรือลบเอกสาร
 • พิมพ์แบบฟอร์มการรับ จ่าย และโอนย้ายที่เก็บได้

 • เมนูแฟ้มข้อมูลหลัก

 • ข้อมูลบริษัท
 • ข้อมูลคลังสินค้า
 • ข้อมูลตำแหน่งที่เก็บสินค้า
 • ข้อมูลประเภทสินค้า
 • ข้อมูลกลุ่มสินค้า
 • ข้อมูลหน่วยของสินค้า
 • ข้อมูลสินค้า
 • ข้อมูลแผนก
 • ข้อมูลพนักงาน
 • ข้อมูลบุคคลภายนอก (ลูกค้า,ผู้จำหน่าย,...)
 • ข้อมูลประเภทเอกสาร (แยกหมวดหมูการรับและการจ่ายสินค้า)

 • เมนูปฏิบัติงานประจำวัน

 • บันทึกการรับสินค้า (ตามประเภทเอกสารต่างๆ ที่กำหนดได้เอง)
 • บันทึกการจ่ายสินค้า (ตามประเภทเอกสารต่างๆ ที่กำหนดได้เอง)
 • บันทึกการโอนย้ายที่เก็บสินค้า
 • โปรแกรมแสดงสินค้าคงเหลือทันทีหลังจากบันทึกข้อมูล
 • มีระบบการแจ้งเตือนกรณีจำนวนสินค้าติดลบ
 • ฟอร์มการรับ การจ่าย การโอน เป็นไฟล์ PDF สามารถส่งเมล์ หรือพิมพ์ได้ทันที

 • เมนูรายงาน

 • รายงานรายละเอียดการรับจ่ายสินค้า แยกตามประเภทเอกสารต่างๆ
 • รายงานสรุปการรับจ่ายสินค้า แยกตามประเภทเอกสารต่างๆ
 • รายงานการโอนย้ายที่เก็บ
 • รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหว
 • รายงานสรุปการเคลื่อนไหว
 • รายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหว
 • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามคลังสินค้า
 • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามที่เก็บสินค้า

 • เมนูจัดการระบบ

 • ตั้งค่าเลขที่เอกสารต่างๆ
 • กำหนดรหัสผู้ใช้โปรแกรม (กำหนดสิทธิ์ในการเข้าใช้เมนู และ สิทธิการเข้าถึงคลังสินค้า)
 • เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้โปรแกรม
 • ยกเลิกการลบเอกสาร (คืนค่าเอกสารที่ลบไปแล้วกลับมาใช้ใหม่)

 • Price List

  จำนวนคลังสินค้าราคาโปรแกรมค่าบริการรายปี 20%
  5 คลังสินค้า30,0006,000
  10 คลังสินค้า50,00010,000
  20 คลังสินค้า80,00016,000

  ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี 1 เดือน